Members of the council


Clerk


Delfryn

Llwynpiod

Llangeitho Tregaron

Ceredigion

SY25 6TA


Cyng. Alun Owen

Ammanfryn

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HQ


Cyng. David Bennet

Arwel

Heol Llambed

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HG


Cyng. Catherine Hughes

Y Fron

Heol Dewi

Tregaron

Ceredigion

SY25 6JW


Cyng Arwel Jones

Llainfflur

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HL


Cyng Ann Jones

Nantymaen

Tregaron

Ceredigion

SY25 6NW


Cyng Gwilym J Jenkins

Tynberth

Tynreithyn

Tregaron

Ceredigion

SY25 6LW


Cyng June Owen

Y Bryn

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HW

Cyng Rhydian Wilson

Gamallt

Pentre

Tregaron

Ceredigion

SY25 6NF


Cyng Karine Davies

Trefin

Lampeter Road

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HG


Cyng Manon James

Penpica

Heol Dewi

Tregaron

Ceredigion

SY25 6JW


Cyng Gary Rees

30 Maesyrawel

Tregaron

Ceredigion

SY25 6HJ
Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.         Banner image (c): lluniaumwhphotography     Town Council Crest (c) - Geoffrey Hughes