Members of the council

Cyng. Alun Owen
Ammanfryn
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HQ

Cyng. Marian Davies
Y Buarth
Pwyllswyddog
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JG

Cyng. David Bennett
Swyddfa’r Post
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JL

Cyng. Catherine Hughes
Y Fron
Heol Dewi
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JW

Cyng. Marged Phillips
Pencefn
Tynreithin
Tregaron
Ceredigion
SY25 6LL

Cyng. Evan Jones
Derwen Tanrallt
Blaencaron
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HL

Cyng. Arwel Jones
Llainfflur
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HL

Cyng. Ann Jones
Nantymaen
Tregaron
Ceredigion
SY25 6NW

Cyng. Gwilym J Jenkins
Tynberth
Tynreithyn
Tregaron
Ceredigion
SY25 6LW

Cyng. Nerys Williams
Yr Ochor
Tregaron
Ceredigion
SY25 6QT

Cyng. Dai Rhystud Hughes
Rhoshelyg
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HQ
Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.         Banner image (c): lluniaumwhphotography     Town Council Crest (c) - Geoffrey Hughes

Administration