Cyswllt

Os ydych am godi mater gyda'r cyngor, cysylltwch â'r Clerc, os gwelwch yn dda.

Mrs Heulwen M Bulman
Delfryn
Llwynpiod
Llangeitho
Tregaron
Ceredigion
SY25 6TA

Ffôn – 01974 298 367
Ffacs – 01974 298 089
E-bost:

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.         Delwedd y baner (h): lluniaumwhphotography     Arfbais y Cyngor Tref (h) - Geoffrey Hughes

Administration